بایگانی دسته ی دسته‌بندی نشده

متا تگ های پروتکل دوبیلین – meta name="DC.subject"

متا تگ های گروه dc و تاثیر آن بر سئو سایت

متا تگ های سری dc چه کاربردی دارند؟- <meta name=”dc.subject” CONTENT=”the subject”> و چه تاثیر در بهینه سازی و سئو سایت دارند؟

دوبلین کورای یک سازمان فعال در تحقیق و تدوین استاندارد های ابرداده آنلاین است و از طیف وسیعی از کسب و کارها و اطلاعات آنلاین پشتیبانی میکند . اساس نگارش این استاندارد تنگ تر کردن حیته برای سایت های تقلبی و بدون محتوای با کیفیت و مناسب است . ما خود هنوز در حال تست کردن این گروه از متا تگ ها بری روی چندین وبسایت بصورت همزمان هستیم و در مقالات بعدی نتایج تحقیقات انجام شده بر روی متا تگ های گروه dc را بیان خواهیم کرد . در حالت کلی این گروه از متا تگ ها نوعی از متا دیتا میباشند . پیشنهاد میکنیم اگر وبسایتی دارید که محتوای کمی در آن دارید بخشی از متا تگ ها یا متا دیتای استاندارد دوبیلین را در وبسایتتان استفاده نمایید

The Dublin Core Metadata Initiative ( dc meta tags )

is an open organization engaged in the development of interoperable online metadata standards that support a broad range of purposes and business models. DCMI’s activities include work on architecture and modeling, discussions and collaborative work in DCMI Communities and DCMI Task Groups, annual conferences and workshops, standards liaison, and educational efforts to promote widespread acceptance of metadata standards and practices.This metadata has hardly any influence on the ranking of your site with the search engines. It has to be said that if your pages can be archived better, they will be found more easily. And how often your site is found, the better it is for your rank. That’s why we validate this metadata with almost no influence. We think that every effort you put in search engine optimization will result in better ranking and more visitors.

چند مثال برای نحوه کاربرد متا تگ های دوبلین کورای

کاربرد متا تک دوبلین – تایتل

Definition: A name given to the resource.
Comment: Typically, Title will be a name by which the resource is formally known.
   <meta name="DC.title" lang="en" content="DC Dublin Core META Tags - DCMI Dublin Core Metadata Initiative">

Element Name: Creator
Label: Creator
Definition: An entity primarily responsible for making the content of the resource.
Comment: Examples of Creator include a person, an organization, or a service. Typically, the name of a Creator should be used to indicate the entity.
   <meta name="DC.creator" content="Administrator">

Element Name: Subject
Label: Subject and Keywords
Definition: A topic of the content of the resource.
Comment: Typically, Subject will be expressed as keywords, key phrases or classification codes that describe a topic of the resource. Recommended best practice is to select a value from a controlled vocabulary or formal classification scheme.
<meta name="DC.subject" lang="en" content="DCMI; Dublin Core Metadata Initiative; DC META Tags">

Element Name: Description
Label: Description
Definition: An account of the content of the resource.
Comment: Examples of Description include, but is not limited to: an abstract, table of contents, reference to a graphical representation of content or a free-text account of the content.
<meta name="DC.description" lang="en" content="Examples of Dublin Core META Tags.">

Element Name: Publisher
Label: Publisher
Definition: An entity responsible for making the resource available
Comment: Examples of Publisher include a person, an organization, or a service. Typically, the name of a Publisher should be used to indicate the entity.

<meta name="DC.publisher" content="Metatags.org Directory">

Element Name: Contributor
Label: Contributor
Definition: An entity responsible for making contributions to the content of the resource.
Comment: Examples of Contributor include a person, an organization, or a service. Typically, the name of a Contributor should be used to indicate the entity.

<meta name="DC.contributor" content="DCMI Dublin Core Metadata Initiative">

Element Name: Date
Label: Date
Definition: A date of an event in the lifecycle of the resource.
Comment: Typically, Date will be associated with the creation or availability of the resource. Recommended best practice for encoding the date value is defined in a profile of ISO 8601 [W3CDTF] and includes (among others) dates of the form YYYY-MM-DD.
<meta name="DC.date" scheme="W3CDTF" content="2011-06-26">

Element Name: Type
Label: Resource Type
Definition: The nature or genre of the content of the resource.
Comment: Type includes terms describing general categories, functions, genres, or aggregation levels for content. Recommended best practice is to select a value from a controlled vocabulary (for example, the DCMI Type Vocabulary [DCT1]). To describe the physical or digital manifestation of the resource, use the FORMAT element.

<meta name="DC.type" scheme="DCMIType" content="Text">

Element Name: Format
Label: Format
Definition: The physical or digital manifestation of the resource.
Comment: Typically, Format may include the media-type or dimensions of the resource. Format may be used to identify the software, hardware, or other equipment needed to display or operate the resource. Examples of dimensions include size and duration. Recommended best practice is to select a value from a controlled vocabulary (for example, the list of Internet Media Types [MIME] defining computer media formats).
<meta name="DC.format" scheme="IMT" content="text/html">

Element Name: Identifier
Label: Resource Identifier
Definition: An unambiguous reference to the resource within a given context.
Comment: Recommended best practice is to identify the resource by means of a string or number conforming to a formal identification system. Formal identification systems include but are not limited to the Uniform Resource Identifier (URI) (including the Uniform Resource Locator (URL)), the Digital Object Identifier (DOI) and the International Standard Book Number (ISBN).

<meta name="DC.identifier" content="/meta-tags/dublin/">

Element Name: Source
Label: Source
Definition: A Reference to a resource from which the present resource is derived.
Comment: The present resource may be derived from the Source resource in whole or in part. Recommended best practice is to identify the referenced resource by means of a string or number conforming to a formal identification system.

<meta name="DC.source" content="/meta-tags/">

Element Name: Language
Label: Language
Definition: A language of the intellectual content of the resource.
Comment: Recommended best practice is to use RFC 3066 [RFC3066] which, in conjunction with ISO639 [ISO639]), defines two and three letter primary language tags with optional subtags. Examples include “en” or “eng” for English, “akk” for Akkadian”, and “en-GB” for English used in the United Kingdom.

<meta name="DC.language" scheme="RFC1766" content="en">

Element Name: Relation
Label: Relation
Definition: A reference to a related resource.
Comment: Recommended best practice is to identify the referenced resource by means of a string or number conforming to a formal identification system.

<meta name="DC.relation" content="/meta-tags/">

Element Name: Coverage
Label: Coverage
Definition: The extent or scope of the content of the resource.
Comment: Typically, Coverage will include spatial location (a place name or geographic coordinates), temporal period (a period label, date, or date range) or jurisdiction (such as a named administrative entity). Recommended best practice is to select a value from a controlled vocabulary (for example, the Thesaurus of Geographic Names [TGN]) and to use, where appropriate, named places or time periods in preference to numeric identifiers such as sets of coordinates or date ranges.

<meta name="DC.coverage" content="World">

نسخه کاملتر این مقاله را در این وبسایت بخوانید

متا تگ meta name="abstract و تا ثیر آن سئو سایت

آموزش متا تگ ها : <meta name=”abstract” content=”کاربرد متا تگ در سئو سایت”>

در ادامه آموزش متا تگ ها و کاربرد آنها اینبار متا تگ <meta name="abstract" content="text"> را تشریح خواهیم کرد .متا تگ meta name=”abstract در صورت استفاده در وبسایت فقط و تنها فقط میتواند در صفحه هوم پیج و صفحه در باره ما استفاده شود . استفاده از متا تگ meta name=”abstract  در صفحات محصول و سایر صفحات اگر مضر نباشد سودمند هم نیست . این متا تگ به عنوان درباره ما استفاده اسفاده میشود و به ربارت ها و موتورهای جستجو زمینه فعالیت , تارخچه شرکت , اهداف و افتخارت و هر آنچه عموما در صفحه در باره ما استفاده میشود را اعلام میکند . از خیلی جهات مشابه متا تگ descreption میباشد . ولی میتوان آن را همزمان استفاده کرد و تاثیر منفی یا مثبت روی هم ندارند . در حالت کلی استفاده کردن از این متا تگ را توصیه میکنیم .

متا تگ meta name=”abstract و تاثیر آن در بهینه سازی سایت

این متا تگ بسیار شبیه متا تگ توضیحات میباشد و بنظر میرسد کاملا با آن برابر باشد امام متا تگ meta name=”abstract صرفا توسط برخی موتورهای جستجو خوانده میشود ولی تاثیر منفی در سایت ندارد