پارتیشن شیشه ای فول گلس

پارتیشن های شیشه ای آرافرم در 3 سبک موجود میباشند

پارتیشن شیشه ای بدون فریم – فریم لس

پارتیشن شیشه ای دوجداره

پارتیشن شیشه ای تک جداره