لیست بانک های اطلاعات ساختمان و مشاغل ساختمانی

علاوه بر بانک های اطلاعاتی مندرج در جداول زیر بانک های اطلاعات و شماره موبایل در زمینه مشاغل صنعت , مدیران و پزشکان هم موجود است .

نتــــــــــفو شرایط انعطاف پذیری برای بانک های اطلاعاتی خود دارد اگر بانک اطلاعاتی مد نظر شما در لیست زیر نیست با ما تماس بگیرید

لیست بانک های اطلاعاتی ساخت و ساز

اشتراک 3 ماهه قیمت پایه فرمت فایل تعداد رکورد شرح مختصر نام بانک اطلاعاتی
150000 تومان

 

105,000 تومان اکسل و ورد متغیر و کاملا بروز شامل آدرس , مرحله ساختمانی , نوع کاربری ,موبایل   مالک و مجری 17 منطقه تهران اطلاعات ساختمانهای در حال ساخت تهران
175,000 تومان 140,000 تومان اکسل و ورد متغیر و کاملا بروز شامل آدرس , مرحله ساختمانی , نوع کاربری ,موبایل   مالک و مجری 17 منطقه تهران + کرج اطلاعات ساختمانهای در حال ساخت تهران و کرج
80,000 تومان 55,000 تومان اکسل و ورد متغیر و کاملا بروز شامل آدرس , مرحله ساختمانی , نوع کاربری ,موبایل   مالک و مجری شهر کرج و برخی شهرک های حومه اطلاعات ساختمانهای در حال ساخت کرج
105,000 تومان 70,000 تومان اکسل و ورد متغیر و کاملا بروز شامل آدرس , مرحله ساختمانی , نوع کاربری ,موبایل   مالک و مجریمناطق 1 تا 5 تهران اطلاعات ساختمانهای در حال ساخت تهران منطقه 1 تا 5
80,000 تومان 55,000 تومان اکسل و ورد متغیر و کاملا بروز شامل آدرس , مرحله ساختمانی , نوع کاربری ,موبایل   مالک و مجری مناطق 6 تا 10 تهران اطلاعات ساختمانهای در حال ساخت تهران مناطق 6 تا 10
70,000 تومان 45000 تومان اکسل و ورد متغیر و کاملا بروز شامل آدرس , مرحله ساختمانی , نوع کاربری ,موبایل   مالک و مجری 7 منطقه تهران ( 11 تا 22) اطلاعات ساختمانهای در حال ساخت تهران11 تا 22 تهران
این بانک های اطلاعاتی هر 10 روز بروز رسانی میشوند و تعدادی پروژه کم یا زیاد میشود و مراحل ساختمانی تغییر میکنند . تعداد رکورد این بانک های اطلاعاتی کاملا متغیر میباشد . اطلاعات موجود در این بانک های اطلاعاتی برای هر رکورد شامل آدرس پروژه – نوع کاربری ساختمان ( تجاری – اداری – مسکونی – برج سازی ) متراژ زیربنا , تعداد طبقات , تعداد واحد , نام مالک , مجری و مهندس و شماره موبایل آنها + شماره تلفن ثابت

لازم به ذکر اینکه شماره ثابت فقط برای برخی پروژه ها موجود است

هر رکورد حداقل یک شماره موبایل را دارد . برخی پروژه ها هم شماره مالک , هم مجری و مهندس ناظر موجود است ولی برای همه پروژه ها عمومیت ندارد

برای دریافت اشتراک بالاتر از 3 ماه باید قیمت و شرایط اشتراک را با مدیریت فروش به توافق برسید

بانک های اطلاعاتی , موبایل و ایمیل ساختمان و مشاغل ساختمانی

قیمت آخرین بروز رسانی دوره بروز رسانی فرمت فایل تعداد رکورد شرح مختصر نام
60,000 تومان 15 دیماه 94 دوماهه اکسل 12,723 مورد شامل اطلاعات تماس , نام , آدرس , تلفن ثابت و موبایل اطلاعات سازندگان و پیمانکاران و شرکت های ساختمانی ساختمان تهران
35,000 تومان 15 دیماه 94 دوماهه اکسل 3,760 مورد شامل اطلاعات تماس , نام , آدرس , تلفن ثابت و موبایل اطلاعات سازندگان و پیمانکاران و شرکت های ساختمانی ساختمان کرج
60,000 تومان ابتدای بهمن ماه 94 3 ماهه اکسل 21,038 مورد فقط شامل نام و شماره موبایل بانک موبایل سازندگان و پیمانکاران و شرکت های ساختمانی ساختمان تهران و کرج
60,000 تومان دیماه 94 دوماهه اکسل 11,469 مورد نام و شماره موبایل مهندسان مشاور بانک موبایل مهندسان مشاور تهران و کرج
60,000 تومان دیماه 94 دوماهه اکسل 7,292 مورد نام و موبایل مهندسان ناظر ساختمان بانک موبایل مهندسان ناظر تهران و کرج
45,000 تومان دیماه 94 دوماهه اکسل 10,190 مورد نام و موبایل مالکان و مجریان ساختمانهای در حال احداث تهران بانک موبایل ساختمانهای در حال احداث تهران
30,000 تومان دیماه 94 دوماهه اکسل 6,738 مرود نام و موبایل مالکان و مجریان ساختمانهای در حال احداث کرج بانک موبایل ساختمانهای در حال احداث کرج
35,000 تومان دیماه 94 دوماهه اکسل 2160 مورد آدرس , تلفن , نام , ایمیل سازندگان ساختمان و شرکتهای ساختمانی در مشهد و شهرک های حومه مشهد بانک اطلاعات انبوه سازان و شرکت های ساختمانی مشهد
20,000 تومان دیماه 94 دوماهه اکسل 1346 مورد آدرس , تلفن , نام , ایمیل سازندگان ساختمان و شرکتهای ساختمانی در مشهد و شهرک های حومه اصفهان بانک اطلاعات انبوه سازان و شرکت های ساختمانی اصفهان
20,000 تومان دیماه 94 3 ماهه اکسل 1058 مورد آدرس , تلفن , نام , ایمیل سازندگان ساختمان و شرکتهای ساختمانی در مشهد و شهرک های حومه تبریز بانک اطلاعات انبوه سازان و شرکت های ساختمانی تبریز
30,000 تومان دیماه 94 6 ماهه اکسل 9,472 مورد نام و شماره موبایل سازندگان , پیمانکاران و مهندسان ناظر ساختمان در شهر های بندر عباس , بوشهر , عسلویه , اهواز و شیراز بدون تفکیک بانک موبایل سازندگان ساختمان در شهر های جنوبی کشور
110,000 تومان دیماه 94 3 ماهه اکسل 28,000 مورد نام , آدرس و موبایل مدیران شرکت های ساختمان ساز و تعاونی های مسکن در استانهای کشور – برخی استانها رکورد ندارند اطلاعات و موبایل شرکت های ساختمان ساز و انبوه سازان کشور
75,000 تومان دیماه 94 3 ماهه اکسل 34,000 مورد نام و موبایل مهندسان مشاور و ناظر در استانهای کشور – برخی استانها رکورد ندارند بانک موبایل مهندسان مشاور و ناظر ساختمان کشور
35,000 تومان دیماه 94 6 ماهه اکسل 7384 شامل 7400 ایمیل 100% فعال از مهندسان ساختمان بانک ایمیل مهندسان مشاور و ناظر ساختمان
30,000 تومان دیماه 94 6 ماهه اکسل 6160 شامل 6100 ایمیل فعال ساختمان سازان بانک ایمیل شرکت های ساختمان ساز و انبوه سازان ساختمان
145,000 تومان دیماه 94 3 ماهه اکسل 32840 مورد شامل موبایل و نام پیمانکاران , ساختمان سازان ؛ شرکت ها ساختمانی , مهندسان ساختمان بانک موبایل جامع صنعت ساختمان تهران و کرج
170,000 تومان دیماه 94 3 ماهه اکسل 49700 مورد شامل موبایل و نام پیمانکاران , ساختمان سازان ؛ شرکت ها ساختمانی , مهندسان ساختمان بانک موبایل جامع صنعت ساختمان کشور
60,000 تومان   دوماهه اکسل     بانک جامع ایمیل صنعت ساختمان
350,000 تومان شامل تمامی 18 بانک اطلاعاتی ذکر شده در این جدول تمامی بانک های اطلاعای این جدول

    بانک های اطلاعات فروشندگان متریال ساختمان + مشاغل مرتبط با ساختمان

قیمت آخرین آپدیت دوره آپدیت تعداد رکورد شرح مختصر نام
60000 ت آبانماه 94 6 ماهه 9570 نام , آدرس و شماره موبایل و تلفن فروشنده ها و توزیع کننده های مصالح ساختمانی کشور – تفکیک شده استانی – امکان فروش جدا برای تهران وجود دارد اطلاعات فروشندگان مصالح ساختمانی
65000 ت آبانماه 94 6 ماهه 2576 کشوری بصورت کامل استانی اطلاعات فروشنده های ابزار و یراق
50000 ت آبانماه 94 6 ماهه   کشوری – تفکیک شده استانی اطلاعات فروشنده های کاشی و سرامیک
50000 ت آبانماه 94 6 ماهه 9135 اطلاعات فروشنده های لوله و اتصالات , لوازم تاسیسات مکانیکی و لوازم بهداشتی ساختمان
45000 ت آبانماه 94 6 ماهه 4320 فروشنده های سنگ ساختمانی کشور , کامپوزیت و ترمووود اطلاعات فروشنده های سنگ ساختمانی , لوازم نمای ساختمان , کامپوزیت – تفکیک شده
65000 ت آبانماه 94 6 ماهه 21450 شامل صنف کفپوش , کمینیت , دیوارپوش , سقف کاذب ,کاغذ دیواری , سنگ آنتیک اطلاعات فروشندگان , استادکاران و فعالان صنعت تزئینات و دکوراسیون داخلی ساختمان
30000 ت آبانماه 94 6 ماهه 2190 فروشنده های لوازم , تعمیرکاران و نصابان و شرکت های فعال اطلاعات صنف آسانسور , پله برقی , بالابر , لیفتراک
40000 ت آبانماه 94 6 ماهه 8548 نصابان سنگ , کامپوزیت , ترموود , نمای شیشه در تهران و کرج استادکارن و صنف نمای ساختمان تهران
45000 ت آبانماه 94 6 ماهه 14720 نصابان , تولیدکننده ها , یراق فروشان صنف کابینت , کمد دیواری اطلاعات صنف کابینت
75000 ت آبانماه 94 6 ماهه 24509 اطلاعات فعالان در صنعت مبلمان ( مبلمان اداری , مسکونی و شهری ) اععم از تولید کننده ها , لوازم فروشان و استادکاران کشوری – به تفکیک اطلاعات مبلمان
45000 ت آبانماه 94 6 ماهه 17000 تولید کننده ها , لوازم فروشان , استادکاران و نصابان صنف درب و پنجره کشور به تفکیک استانی – اطلاعات صنف یو پی وی سی بصورت جداگانه قابل ارائه است اطلاعات درب و پنجره ساختمان
  اطلاعات کشوری ارائه شده قابل ارائه بصورت استانی هم میباشند .

حوزه پوشش اطلاعات کشوری لزوما کل کشور نمیباشد و شامل تعدادی از استانها نمیباشد

اطلاعات موجود در این جدول جزئیات بیشتری دارند . در آینده اطلاعات این جدول بیشتر تشریح خواهد شد