انجام پایان نامه فیزیک هسته ای

دانشجویان محترم فیزیک هسته ای موسسه آبنوس به عنوان یک بازوی کمک آموزشی دانشگاهی همواره سعی داشته در زمینه مشاوره و انجام پایان نامه فیزیک هسته ای و سایر گرایش های فیزیک و رشته های علوم پایه باری را از روی دوش سیستم آموزشی بردارد .

آشنایی با دپارتمان انجام پایان نامه فیزیک هسته ای

دپارتمان تخصصی مشاوره و انجام پایان نامه فیزیک هسته ای از سال 95 و با افزایش مراجعات دانشجویان این گرایش در زیر مجموعه دپارتمان انجام پایان نامه و پروژه های دانشجویی فیزیک آبنوس شروع به کار کرده و در طول مدت کوتاه حیات خود موفق به ارائه 32 پایان نامه دفاع شده و مشاوره به بیش از 100 دانشجوی فیزیک مهندسی هسته ای در زمینه های پایان نامه و پروژه های دانشجویی نموده است .

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک هسته ای

در پارتمان انجام پایان نامه فیزیک هسته ای آبنوس هم اکنون 9 دانشجوی مقطع دکتری این رشته و 4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای فعالند . از اینرو آبنوس آمادگی دارد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به دانشجویان فیزیک هسته ای در جهت انجام پایان نامه یاری رساند.

در حال به روزرسانی …