بانک اطلاعات سنگ ساختمانی ایران

بانک اطلاعات صنعت سنگ های ساختمانی و نمای ایران  بانک اطلاعات فروشندگان و نصابان سنگ بانک اطلاعات جامع صنعت سنگ های ساختمانی ایران شامل 57000 فایل از کلیه افرا مرتبط با سنگ ساختمانی اععم از نصاب – فروشنده – تولید کننده و .. میباشد که در فرمت فایل اکسل ارائه میشود که هر فایل دارای […]

بانک اطلاعات مصالح ساختمانی

بانک اطلاعات فروشندگان مصالح ساختمانی پروسه جمع آوری و آپدیت اطلاعات فروشندگان مصالح ساختمانی این بانک اطلاعاتی در بازه زمانی زمستان 93 توسط بازاریابان اینفونیرا گرد آوری و تایپ شده است . لازم به توضیح اینکه ضمینه کاری اصلی ما تولید سنگ های آنتیک مصنوعی و آجر نسوز میباشد و به تناسب نیاز کاریمان مجبور به […]

بانک اطلاعات انبوه سازان و پیمانکاران ساختمان

بانک اطلاعات انبوه سازان و سازندگان ساختمان بانک اطلاعات پیمانکاران بانک اطلاعاتی مربوط به انبوه سازان , پیمانکاران ساختمانی  این بانک اطلاعاتی آپدیت دیماه 94 بوده و شامل دو فایل جداگانه میباشد که یکی دربرگیرنده اطلاعات سازندگان ساختمان و انبوه سازان و فایل هم در برگیرنده اطلاعات پیمانکاران ساختمانی میباشد . فرمت فایل ها بصورت […]

اطلاعات تاسیسات ساختمانی

بانک اطلاعات تاسیسات ساختمان اطلاعات موجود در بانک اطلاعات تاسیسات ساختمان ما در گروه ایرا اینفو نیرا اطلاعات جمع آوری شده در قسمت تاسیسات ساختمانی را به دو گروه اصلی تقسیم کرده ایم . گروه اول شامل لوله و اتصالات و مشاغل وابسته  بوده و گروه دوم شامل برق ساختمان – سیم کشی و … […]

بانک اطلاعات تاسیسات, لوله کشی, لوله و اتصالات

بانک اطلاعات لوله و اتصالات این بانک اطلاعاتی شامل اطلاعات حدو.د 27000 شخص حقیقی و حقوقی در صنعت لوله و اتصالات ساختمانی را در بر میگیرد . اطلاعات فروشندگان لوله و اتصالات , استاد کاران ,لوله کشان , شرکت های تاسیساتی و لوله کشی , تولید کنندگان , پخش کنندگان و واردکنندگان لوله و اتصالات […]